วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557


พระอาจารย์เล็กตอบเรื่อง "บุญเก่าผสมบุญใหม่"
ถาม : หมายความว่า บุญเก่า บุญใหม่ มาผสมกันเมื่อไรจะเป็นพระอรหันต์ ซึ่งตรงนี้ต้องรอวาระ ต้องทำอย่างไร ถึงจะมาบรรจบกันได้ ?
ตอบ : ใครเป็นคนบอกคุณวะ ?

ถาม : อ่านในหนังสือ ?
ตอบ : (หัวเราะ)...ของทุกอย่างมีวาระและเวลา บุญเก่า คือสิ่งที่ทำมาดั้งเดิมในชาติก่อน ๆ ภาษาพระเรียก "ปุพเพกตปุญญตา" ส่วนบุญใหม่ ก็คือบุญที่เราสร้างเสริมขึ้นมาในชาตินี้
เราใช้กำลังของเก่าสร้างเสริมของใหม่ของเราให้เข้มแข็ง พอถึงที่สุด ถึงวาระ ถึงเวลา ก็จะหลุดพ้นเข้าพระนิพพานไปได้เอง
เหมือนกับว่า บุญเก่าคือ ทาน ศีล ภาวนา เราทำมาในอดีตดีแล้ว เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้บุญใหม่ของเราก็คือ พยายามสร้างเสริมทาน ศีล ภาวนานั้นให้เข้มข้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนถึงวาระสุดท้ายจิตสามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทปหานเข้าสู่พระนิพพาน จังหวะนั้นแหละที่บุญเก่ากับบุญใหม่ผสมกันเต็มที่พอดี
ถาม : แสดงว่าเขามีการกำหนดมาแล้วใช่ไหมคะ ?
ตอบ : ไม่ใช่..อยู่ที่ความขยันหรือขี้เกียจของเรา ถ้าหากว่าประเภทบุญเก่าเยอะ ก็จะเหมือนกับยายหนุ่ยเมื่อสักครู่ ส่วนที่บอกว่าอีกกี่ชาติไม่รู้กว่าจะได้ไป ก็อย่างที่เขาเอะอะก็บอกว่า "หนูขี้เกียจค่ะ" ถ้าอย่างนั้นยังอีกนานจ้ะ
สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๕
ที่มา : เว็บวัดท่าขนุนดอทคอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น