คติธรรม
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ... ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต ) กล่าวว่า เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรม คือ จะต้องมีสัจจะอันแน่วแน่และมีขันติธรรมอันมั่นคง จึงจะฝ่าฟันอุปสรรค บรรลุความสำเร็จได้


อย่าโกงตัวเอง


"เรามันโกงตัวเองจนเคยตัว" นี่คือคำกล่าวของหลวงพ่อวัดปากน้ำ


หากเราถามตัวเองว่า เราเคยโกงตัวเองบ้างหรือไม่ เราตอบทันทีว่า เราไม่เคยโกง แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะพบว่า ตลอดวันเราโกงตัวเอง


- วันนี้ตั้งใจจะไปทำงานแต่เช้า พอเช้ามืดก็ตื่นนอน แต่ยังนอนไม่อิ่ม ขอนอนต่ออีกหน่อย สุดท้ายนอนตื่นสาย ก็ไปทำงานสายอยู่นั่นเอง


- วันนี้จะตอบจดหมายเพื่อน บังเอิญมีอะไรวุ่นๆ ไม่ได้ตอบจดหมายเพื่อนอยู่ดี


- การประชุมนัดนี้สำคัญ เราต้องไปเอง พอมีสาวสวยมาติดต่อราชการ ก็ให้ลูกน้องไปประชุมแทน


- จะไม่กินหมูสามชั้น เพราะลดความอ้วน พอมีหมูสามชั้นผัดเผ็ดบนโต๊ะอาหาร เราก็กินไม่ยั้งมือ


- ตั้งใจจะอ่านหนังสือให้จบเล่มภายในวันนี้ สุดท้ายอ่านได้ครึ่งเล่ม


เราโกงตัวเอง เราจึงเอาดีไม่ได้ ไปโกรธคนอื่นว่าเขาโกงเงินเรา แต่ตัวเราโกงตัวเอง ทำไมไม่โกรธตัวเราบ้าง หลวงพ่อท่านสอน ไม่ให้โกงตัวเอง หากไม่โกงตัวเองแล้วจะได้รับความสำเร็จหลายอย่าง

****************************************************************เกิดมา ว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำไม
สิ่งที่อยากเขาก็หลอก สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย
เลิกอยาก ลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป
เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้


คติธรรมของหลวงพ่อบทนี้ นับว่าสำคัญมาก เพราะบอกวัตถุประสงค์ของการเกิด ว่าเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร คือบอกว่าเกิดมาคราวนี้ จะมาทำงานอะไรนั่นเองกฏธรรมดาของโลก ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็ถือว่าช่างมัน
ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

วันนี้ก่อนที่จะศึกษาอย่างอื่นก็ให้นึกถึงกฏธรรมดาไว้เป็นสำคัญ กฏธรรมดาสำหรับเรานั่นก็คือ
๑. ชาติปิ ทุกขา ความเกิดเป็นทุกข์
๒. ชราปิ ทุกขา ความแก่เป็นทุกข์
๓. มรณัมปิ ทุกขัง ความตายเป็นทุกข์
๔. โสกปริเทวทุกขโทมนัส ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์
๕. ความพลัดพราก จากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ มีอารมณ์ขัดข้องหรือมีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า เราเกิดมาเพื่อประสบกับทุกข์ คนที่เกิดมาแล้วทุกคนที่จะไม่มีทุกข์ ไม่มี ถ้าหากว่าเรายังยึดถือร่างกายเป็นของเรา ทรัพย์สินเป็นของเรา ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นของเรา อารมณ์ทุกข์มันก็เกิด เกิดเพราะว่าจิตเราเกาะ ที่เรียกว่าอุปาทาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกธรรมทั้ง ๘ ประการ คือ

มีลาภ-ดีใจ ลาภสลายตัวไป-เสียใจ
มียศ-ดีใจ ยศสลายตัวไป-เสียใจ
มีความสุขในกามสุข-ดีใจ ความสุขหมดไป-ร้อนใจ
ได้รับคำนินทา-เดือดร้อน ได้รับคำสรรเสริญ-มีสุข
นี่ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทาน สร้างความทุกข์ สร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับเรา

● ทำอย่างไรเราจึงจะพ้นทุกข์

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเราถือว่า ใช้อารมณ์คิดอยู่เสมอว่า กฏนี้เป็นกฏธรรมดาของโลก ที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันไปได้ ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็ถือว่าช่างมัน ตามศัพย์ภาษาบาลีท่านเรียกว่า ขันติ ความอดทน ถ้าใช้คำว่าอดทนเข้าใจยาก ใช้ภาษาไทยธรรมดาดีกว่า ว่ามันจะเกิดขึ้นมาประเภทไหนก็ช่างมันคนเราจะแก้ไขตัวเองได้ต้องมีความรู้ตัว ถ้าไม่รู้ว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนก็แก้ไขไม่ได้ จุดบกพร่องที่แก้ไขยากที่สุด คือ "ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองดีแล้ว" การคิดว่าตัวเองดีแล้วมีโทษ ก็คือ อันดับแรก ไม่แสวงหาความก้าวหน้า อันดับที่สอง ปิดกั้นจากความดีในระดับสูงกว่าที่ควรจะได้ ควรจะเป็น อันดับสุดท้ายก็คือ เข้าไม่ถึงความดีอย่างแท้จริง พระอาจารย์เล็ก เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น