วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558ทำอย่างไรก็ตาม ฝึกกรรมฐานกองใดก็ตาม ถึงเวลาสุดท้ายต้องเลี้ยวเข้ามาหาอารมณ์พระอริยเจ้าให้ได้ ถ้าหากไม่เลี้ยวกลับมาจะออกทะเล หาฝั่งไม่เจอ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จำเป็น ถ้าเราไม่พยายามทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ โอกาสที่จะเข้าถึง ก็จะช้าไปเรื่อย ๆ อาจจะตายก่อนโดยปราศจากความดีก็ได้
ถ้าตายแล้วไม่มีความดี ไม่ลงอบายภูมิ ยังถือว่าไม่เลวเกินไป แต่ถ้าตายโดยปราศจากความดี แล้วยังลงอบายภูมิอีก ขอบอกว่าเกิดได้ยาก เพราะว่าพอลงข้างล่างแล้ว ความชั่วเก่า ๆ ตั้งแต่อดีตมาเขาคิดทบต้นหมด หมายความว่าถ้ายังไม่ได้ใช้หนี้ ก็แปลว่าถึงเวลาต้องไปใช้รวมกันตอนนั้น ซึ่งโทษจะสาหัสสากรรจ์มาก
พระคุณหลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เทศน์อบรมพระ
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น