วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558คำสอนของหลวงพ่อวัดท่าซุง
นักเจริญเนกขัมมบารมี เนกขัมมบารมีต้องทำอย่างนี้ ขอทวน
๑. มีความรู้สึกว่าสังขารคือร่างกายของเรา ร่างกายคนอื่น ร่างกายของสัตว์ไม่เที่ยง จำให้ดีนะครับ
๒. มีความรู้สึกว่าความรักในระหว่างเพศ หรือกามคุณทั้งหลายมีสภาพเหมือนหลุมเพลิงที่เขาดักเอาไว้ เราจะไม่โจนลงหลุมเพลิง มันจะเร่าร้อน มันจะตาย
๓. กำลังใจน้อมไปในวิเวก ในที่วิเวกหรือใช้อารมณ์วิเวก ที่วิเวกคือที่สงัด ไม่มีเสียง หาไม่ได้ก็ใช้กำลังใจวิเวก คือไม่ยอมวุ่นวายกับใครเขา และ
๔. ใช้อารมณ์ทรงสติปัฏฐานสี่
๕. สำรวจคือระมัดระวังในอินทรีย์ห้า และ
๖. สำรวจในโพชฌงค์ ๗ ปฏิบัติพร้อมอบรมดีแล้วในโพชฌงค์เจ็ดคือครบถ้วน และ
๗. พอใจในมรรคแปด คือปฏิบัติให้ครบถ้วน
จากหนังสือ โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่มที่ ๕ หน้าที่ ๔๓ โดย...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน คัดลอกโดย ด.ญ.ปุณยนุช ขจรนิธิพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น